Polityka prywatności

Wstęp

Strona www.rolnictwoodpowiedzialne.pl jest własnością i jest zarządzana przez firmę Syngenta Polska Sp. z o.o. zwaną dalej Syngenta.

Syngenta jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników tej strony.

Niniejsza „Deklaracja prywatności witryny” określa w szczególności aktualną politykę firmy Syngenta w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez firmę Syngenta za pośrednictwem tej strony internetowej.

Definicje

Termin „dane osobowe” oznacza informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej, na przykład nazwisko, wiek, adres e-mail lub adres pocztowy.

Określenie "strona" odnosi się do witryny internetowej znajdującej się na www.rolnictwoodpowiedzialne.pl.

Określenie Syngenta oznacza firmę Syngenta Polska Sp. z o.o.

Powiadamianie o zmianach w Deklaracji prywatności

Syngenta nieustannie podnosi funkcjonalność i jakość swojej strony internetowej. Ciągłe udoskonalenia i zmiany w prawie oraz technologii mogą wymagać zmian w niniejszej Deklaracji prywatności. Syngenta zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Deklaracji w dowolnym czasie. Z tego powodu zachęcamy do sprawdzania niniejszego dokumentu podczas każdorazowego korzystania z tej witryny internetowej.

Będziemy informować o zmianach w niniejszej Deklaracji prywatności, zamieszczając aktualizacje lub modyfikację Deklaracji na stronie internetowej. Korzystanie z www.rolnictwoodpowiedzialne.pl po każdej takiej aktualizacji oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie danych osobowych zgodnie z warunkami zmienionej Deklaracji prywatności. Syngenta nie stosuje zmian w niniejszej Deklaracji prywatności w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych przez firmę Syngenta przed umieszczeniem aktualizacji na stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie przejść do aktualnej wersji Deklaracji prywatności, klikając na przycisk "Polityka prywatności" na dole tej strony.

Niniejsza Deklaracja Prywatności została zaktualizowana w dniu 18 kwietnia 2013 roku.

Zgoda Użytkownika

Niniejsza Deklaracja prywatności stanowi część Warunków i Postanowień witryny www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Korzystając z tej strony (rejestrując się w serwisie), wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Warunkach i Postanowieniach opublikowanych na tej stronie.

Postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach i Postanowieniach obowiązują w przypadku rozstrzygania jakichkolwiek sporów lub wątpliwości.

DANE OSOBOWE zgromadzone za pośrednictwem www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

1. Syngenta gromadzi dane osobowe przekazane nam podczas korzystania z tej strony internetowej. Dane osobowe zawierają: imię i nazwisko, nazwę Państwa firmy, Państwa lub Państwa firmy adres pocztowy i adres e-mail (ewentualnie inne dane osobowe, wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym). Zgodnie z treścią Deklaracji prywatności przechowywane dane osobowe są ściśle tajne i podlegają ochronie, zgodnie z najwyższymi standardami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8 („Spółka”) informuje, że przekazane jej w związku z korzystaniem z niniejszej strony (rejestracją w serwisie) dane osobowe [określone powyżej w pkt 1], będzie przetwarzała dla celów wynikających lub związanych z prowadzeniem serwisu rolnictwoodpowiedzialne.pl, a także dla celu określonego w pkt 4 poniżej.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane za granicę podmiotom z grupy kapitałowej Syngenta (w tym w szczególności Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii P.O. Box, CH-4002 Basel) i jednostkom organizacyjnym działającym na ich zlecenie oraz mogą być przetwarzane przez powyższe podmioty, z tym zastrzeżeniem, że wyłącznie dla celów wynikających z niniejszej informacji i w jej granicach, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa danych nie niższych niż w Polsce, które - w przypadku przekazania przedmiotowych danych osobowych do państwa trzeciego - będą w szczególności zapewniane poprzez funkcjonowanie i związanie standardowymi klauzulami ochrony danych osobowych przyjętymi przez Komisje Europejską lub wiążącymi regułami korporacyjnymi zatwierdzonymi przez właściwy organ nadzorczy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów wynikających lub związanych z prowadzeniem serwisu www.rolnictwoodpowiedzialne.pl, a ponadto dla uzasadnionego interesu Spółki w postaci marketingu bezpośredniego (wyłącznie Syngenta Polska Sp. z o.o.) produktów wprowadzanych do obrotu przez Syngenta Polska Sp. z o.o., a także dla celów statystycznych Spółki. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez czas, w którym uczestnik korzysta (jest zarejestrowanym użytkownikiem) z serwisu.

5. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest świadome i dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (przetwarzanie dla celów wynikających lub związanych z prowadzeniem serwisu) oraz art. 6 lit. f przedmiotowego Rozporządzenia (przetwarzanie do marketingu bezpośredniego swoich produktów lub usług i dla celów statystycznych).

6. Poinformowano o prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania (z zaznaczeniem, że można wnieść sprzeciw co do każdego z wymienionych w pkt 4 powyżej celów przetwarzania osobno lub łącznie), wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, a także o możliwości uzyskania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego.

7. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (Syngenta Polska Sp. z o.o.) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: syngenta.polska@syngenta.com lub nr telefonu: 223260601 lub pocztą tradycyjną na adres: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Są to jednocześnie dane kontaktowe do adekwatnego i aktualnego administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora danych w Syngenta Polska Sp. z o.o.

Click-Stream Data

Syngenta wykorzystuje technologię „click-stream data” do śledzenia, które strony internetowe i linki były wyświetlane i używane przez użytkowników. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej nazwane „click-stream data” pomagają nam określić, co jest dla Państwa istotne w czasie korzystania z naszej strony internetowej. Pomagają nam zdecydować jakie informacje i funkcje dodać do naszej strony, a które usunąć. To pomaga nam również ustalić, czy nasza witryna jest łatwa w użyciu, czy też należy przeprojektować niektóre strony i linki. Informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika nie pozwalają na jego osobistą identyfikację. W przypadku połączenia informacji przekazanych przez przeglądarkę z nazwiskiem osoby, Syngenta traktuje te informacje jako dane osobowe, zgodnie z wcześniej wyrażonymi zasadami.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych

Klikając dowolny link na tej stronie wyrażasz zgodę na ustawianie ciasteczek