Używasz przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już rozwijana przez firmę Microsoft.

Aby przeglądać stronę, sugerujemy zmianę przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge).

Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z wymogami prawnymi, opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać odpowiednio zagospodarowane na koszt i odpowiedzialność ich posiadacza.

 • Uważnie przeczytaj etykietę produktu, z której dowiesz się, jak postąpić z opakowaniem.
 • Nigdy nie pal opakowań po środkach niebezpiecznych ani nie wykorzystuj ich do innych celów.
 • Opakowania po środkach ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi (oznaczonymi następującymi piktogramami)
Środki niebezpieczne

zwróć sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć takie opakowanie.

 • Oficjalnym systemem zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin jest System PSOR, zorganizowany i nadzorowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. System ten zapewnia zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

W ramach systemu PSOR odbierane są:

 • opakowania po środkach ochrony roślin klasyfikowanych jako niebezpieczne,
 • opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze.

Zwracaj opakowania w ramach systemu PSOR z zachowaniem następujących zasad:

 • Opróżnione opakowania opłucz trzykrotnie i gromadź w przeznaczonych do tego oznakowanych workach foliowych.
 • Do chwili zwrotu przechowuj puste opakowania razem ze środkami ochrony roślin.
 • Czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieś do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie PSOR. Listę punktów znajdziesz na stronie: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/
 • Nie ma konieczności okazywania paragonu ani faktury, a zwrot opakowań jest bezpłatny.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://systempsor.pl/

Akty prawne regulujące kwestie postępowania z pozostałościami i opakowaniami po środkach ochrony roślin

 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych

Klikając dowolny link na tej stronie wyrażasz zgodę na ustawianie ciasteczek