Używasz przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już rozwijana przez firmę Microsoft.

Aby przeglądać stronę, sugerujemy zmianę przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge).

Prawidłowe postępowanie ze środkami ochrony roślin: 5 złotych zasad

Ikona

Zachowaj ostrożność przez cały czas

 • Transportuj środki ochrony roślin w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia mechanicznego opakowań, skutkującego pyleniem, rozsypywaniem lub wylaniem ich zawartości.
 • Nigdy nie przewoź środków ochrony roślin z artykułami żywnościowymi i ludźmi.
 • Ze środkami ochrony roślin zawsze postępuj ostrożnie, unikając skażenia siebie i środowiska. Wszystkie wycieki należy natychmiast posprzątać.
 • Przechowuj środki ochrony roślin w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich.
 • Preparaty używaj i przechowuj z dala od dzieci i zwierząt.
 • Nie wykorzystuj opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Opakowania po środkach ochrony roślin opłucz trzykrotnie i zwróć do sklepu.

Przeczytaj uważnie etykietę produktu

 • Etykieta określa m.in. uprawy, terminy i dawki, w jakich dany preparat można stosować. Opisuje również środki bezpieczeństwa. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją na etykiecie.
 • Na etykiecie preparatu znajdziesz informację o potrzebnych środkach ochrony osobistej, takich jak kombinezon, rękawice, maska, gogle / ekran ochronny, nakrycie głowy i obuwie. Zawsze stosuj się do podanych zaleceń.

Dbaj o higienę

 • Nie pij, nie jedz i nie pal podczas pracy ze środkami ochrony roślin.
 • Nie używaj telefonu komórkowego podczas pracy ze środkami ochrony roślin, aby nie narażać siebie, rodziny i współpracowników na bezpośredni kontakt z substancjami chemicznymi.
 • Dbaj o czystość i dobry stan odzieży ochronnej, postępując zgodnie z zaleceniami producentów.

Noś odpowiednią odzież ochronną

 • Używaj wyłącznie certyfikowanych środków ochrony indywidualnej (z symbolem CE). Strój ochronny nie może być wykonany z materiałów, w które wsiąka ciecz.
 • Noś odzież ochronną wskazaną na etykiecie środka ochrony roślin. Środki o różnym poziomie toksyczności wymagają różnych elementów odzieży ochronnej.
 • Zawsze, gdy masz do czynienia ze środkami ochrony roślin, używaj flokowanych rękawic nitrylowych, które mają na opakowaniu piktogram dotyczący odporności chemicznej.

Dbaj o sprawność opryskiwacza

 • Regularnie sprawdzaj stan techniczny opryskiwacza, aby działał poprawnie i aby nie dochodziło do wycieku lub pylenia.
 • Po oprysku umyj ciągnik i opryskiwacz w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 • Używanie ciągnika z kabiną 10-krotnie zmniejsza poziom narażenia operatora na kontakt z cieczą użytkową.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych

Klikając dowolny link na tej stronie wyrażasz zgodę na ustawianie ciasteczek